CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC VINH

Thông tin về CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC VINH ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Hide Powered By Odoo
Hide Powered By Odoo login screen, Remove Powered By Odoo Login Page, Hide Odoo promotional link in website sale orders and bottom right link, Remove Odoo branding in sent emails
DV Project
DV Project Custom
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam